Khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người già tại xã Quảng Vinh (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế)

 
Khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người già tại xã Quảng Vinh (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế)
(Ngày 04 tháng 3 năm 2014)
 
 
STT
HỌ VÀ TÊN
TUỔI
GIỚI TÍNH
ĐỊA CHỈ
CHỨNG BỆNH
THUỐC
 
 
 
 
nam
nữ
 
 
Dưỡng cốt hoàn
Viên sáng mắt
Jamda
Điều kinh bổ huyết
Didicera
Casoran
Tradin
An thần
An Tot
Ampelop
Thuốc điểm
panamax
Slaska
1
TRẦN QUÁN
78
x
 
 
Ngủ kém, đau thần kinh tọa
 
 
x
 
x
 
 
x
 
 
 
 
 
2
HỒ THỊ HỒNG
73
 
x
Ô Sa
Đau nhức xương
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
TRẦN KHẢNG
86
x
 
Thanh Cần
Đau nhức xương
x
 
x
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
4
HỒ ĐÔN
72
 
 
 
Đau nhức xương
x
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
NGUYỄN QUANG LINH
68
 
 
 
Cao huyết áp
 
 
x
 
x
x
 
 
 
 
 
 
 
6
NGUYỄN NGẢNH
68
x
 
 
Di chứng tắc ruột
 
 
X
 
 
x
x
 
 
 
 
 
 
7
NGUYỄN ĐÍCH
76
X
 
Nam Dương
Đau dạ dày
 
 
X
 
 
 
 
 
x
x
 
 
 
8
HỒ THỊ HỒNG
73
 
X
Thanh cần
Suy nhược cơ thể
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
9
PHAN THỊ NỮ
72
 
X
 
Đau thắt lưng
 
 
X
 
X
 
 
 
 
 
x
 
 
10
NGUYỄN THỊ THÍ
79
 
X
NAM DƯƠNG
Đau dạ dày
 
 
X
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
11
NGUYỄN THỊ CHÍNH
74
 
X
NAM DƯƠNG
Suy nhược cơ thể
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
12
NGUYỄN THỊ ĐẮC
80
 
X
Nam Dương
Nhức xương
 
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
13
TRƯƠNG THIẾU
83
x
 
NAM DƯƠNG
Sình bụng
 
 
X
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
14
HOÀNG THỊ CHANH
70
 
x
 
Huyết áp cao
 
 
X
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
15
TRẦN THỊ CẶN
80
 
X
 
Nhức mắt
 
x
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
NGUYỄN THỊ HIỂU
71
 
X
 
Ngủ kém, mắt mờ
 
X
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
PHAN MAU
70
X
 
NAM DƯƠNG
Đau tắt lưng, tê tay
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
18
NGUYỄN PHÒ
78
X
 
Ô Sa
Suy nhược cơ thể, ăn ngủ kém
 
 
X
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
19
TRẦN THỊ PHỐP
86
 
X
 
Đau răng, đau đầu
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
20
PHAN THỊ ĐIỂU
71
 
X
Nam Dương
Huyết áp cao, ngủ kém
 
 
X
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
21
LÊ THỊ GÀ
75
 
X
 
Suy nhược cơ thể
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
22
HỒ THỊ DUỆ
74
 
X
 
Phong thấp
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
23
NGUYỄN THỊ MIÊU
69
 
X
 
Phong thấp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
TRẦN THỊ LỤT
65
 
X
Thanh Cần
Phong thấp
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
25
TRẦN VĂN ĐồNG
80
X
 
Thanh Cần
Đau tê 2 chân
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
X
 
 
26
CAO THỊ QUÝT
63
 
X
 
Đau cổ tay
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
NGUYỄN THẠC
64
X
 
Thanh Cần
Huyết áp cao, ngủ kém
 
 
X
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
28
NGUYỄN TRÂM
76
X
 
Nam Dương
Nhức chân
 
 
X
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
29
HỒ THỊ THIỀU
75
X
 
 
Suy nhược, ha cao
 
 
X
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
30
NGUYỄN HẠCH
74
X
 
O s
Suy nhược thần kinh
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
31
TRẦN THỊ GÁI
65
 
X
 
Phong thấp
X
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
NGUYỄN THỊ GÁI
68
X
 
 
Đau lưng gối
 
 
X
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
33
NGUYỄN HỮU LY
70
X
 
NAM DƯƠNG
Nhức xương
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34
VĂN THỊ GÁI
66
 
X
 
Đau bụng dưới
 
 
X
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
35
TRẦN THỊ RỢ
70
 
X
Lai lâm
Đau nhức xương
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
TRẦN THỊ DON
72
 
X
 
Huyết áp cao, suy nhược
 
 
X
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
37
CAO THỊ THẮNG
75
 
X
Cổ Tháp
Nhức mỏi
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38
NGUYỄN QUY
62
X
 
Cổ Tháp
Tê tay chân, mệt mỏi
 
 
X
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
39
NGUYỄN THỊ SƯA
85
 
X
Nam Dương
Đau 2 gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
40
LÊ THỊ HƯỞNG
77
 
X
 
Ha cao
 
 
X
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
41
TRẦN THỊ ÁNH PHƯƠNG
62
 
X
 
Đau xương, ăn ngủ kém
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
42
LÊ THỊ EM
73
 
X
 
Suy nhược cơ thể
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
43
NGUYỄN THỊ THIỆT
85
 
X
 
Nhức tay chân
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44
NGUYỄN THỊ NỮ
74
 
X
 
Đau thắt lưng, gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
45
NGUYỄN VĂN LIỆU
80
X
 
Cổ tháp
Mờ mắt
 
x
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
TRẦN THỊ HOA
80
 
X
 
Mờ mắt
 
X
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47
PHẠM THỊ THỤ
74
 
X
Ô Sa
Nhức đầu, mất ngủ
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
48
NGUYỄN THỊ NUÔI
79
 
X
 
Suy nhược
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
49
NGUYỄN THỊ HOA
72
 
X
Ô Sa
Đau nhức xương
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
LÊ THỊ HỒNG
67
 
X
 
H a cao, mất ngủ
 
 
X
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
51
HOÀNG TƯ
77
X
 
Đức Trọng
Đau nhức chân
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
52
NGUYỄN VĂNAM DƯƠNGŨNG
68
X
 
O sa
Nhức xương
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53
TRẦN THÊM
74
X
 
 
Đau khớp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54
HỒ THỊ KIM LOAN
65
 
X
Ô Sa
Suy nhược
 
 
 
 
 
X
 
 
X
 
 
 
 
55
LÊ THANH TÂM
70
X
 
Ô Sa
Đau xương
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56
TRẦN HỮU THÍ
78
X
 
Thanh Cần
Tê đau vai gáy
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57
HOÀNG THỊ THÔI
77
 
X
Cổ Tháp
Đau vụng dưới, đau gối
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
58
NGUYỄN ĐÓA
74
X
 
Đức Trọng
Đau tk tọa
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
59
HỒ THỊ XÊ
66
 
X
Phổ Lại
Đau răng, đau gối
X
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
60
TRẦN THỊ HẠNH
58
 
X
 
Đau vai gáy
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61
NGUYỄN THỊ NGHÊ
70
 
X
Đức trọng
Đau đầu
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
x
 
62
NGUYỄN ĐỜN
72
X
 
Đức trọng
Viêm đại tràng
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
63
HỒ THỊ MƯỢN
80
 
X
Đức trọng
Đau nhức xương, suy nhược
X
 
X
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
64
PHAN ĐÚNG
75
 
X
 
Động mạch vành
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
65
TRẦN THỊ GÁI
69
 
X
 
Mờ mắt
 
X
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66
NGUYỄN THỊ KẾT
72
 
X
Đức Trọng
Đau nhức xương khớp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67
TRƯƠNG THỊ THỚI
60
 
X
 
Tê tay chân
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68
PHAN VĂN KHAI
66
X
 
Nam Dương
Hiện tượng ruồi bay
 
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69
TRƯƠNG THỊ QUÝT
66
 
X
 
Nhức chân, vai
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70
NGUYỄN THỊ HỒNG
67
 
X
Nam Dương
Chóng mặt, HỒi hộp
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
71
NGUYỄN THỊ TƠ
62
 
X
 
Đau nhức xương
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72
HOÀNG THỊ GÁI
74
 
X
 
Đau dạ dày
 
 
X
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
73
LÊ THỊ THIỆN
80
 
X
 
Nhức xương
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74
LÊ THÍ
80
X
 
Cổ tháp
Viêm đại trường
 
 
X
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
75
NGUYỄN THỊ TÂM
83
 
X
Đức Trọng
Đau nhức toàn thân
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
76
NGUYỄN THỊ THÚY
56
 
X
 
Đau nhức chân (T)
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
77
VĂN THỊ QUÝ
63
 
X
 
Ho, cảm
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
78
NGUYỄN THỊ THƯƠNG
75
 
X
Lai trung
Cam ho
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
79
LÊ THỊ PHÒNG
67
 
X
Đức Trọng
Đau tk tọa
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
80
TRẦN ĐÌNH DINH
73
X
 
 
Mất ngủ
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
X
 
 
81
LÊ THỊ THƠM
74
 
X
Ô sa
Đau lưng gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
82
NGUYỄN THỊ THU CÚC
70
 
X
Nam Dương
Đau lưng vai
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83
NGUYỄN TUẤN
67
X
 
Lai lâm
Đau lưng, mông
 
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
84
HỒ THỊ GIẢI
55
 
X
NAM DƯƠNG
Phong thấp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85
HỒ THỊ BỒNG
68
 
X
Cổ tháp
Đau lưng gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
86
HOÀNG THỊ GÁI
63
 
X
Nam Dương
Đau lưng gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
87
Đỗ THỊ NHÂM
77
 
X
Ô Sa
Đau lưng gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
88
NGUYỄN THỊ THÍ
81
 
X
 
Nhức khớp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89
HỒ THỊ HIỂN
59
 
X
 
Ho, đau cánh tay
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
90
PHAN THỊ HOA
72
 
X
 
Suy nhược
 
 
X
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
91
ĐOÀN NGUYỄN CỐNG
67
X
 
 
Phong thấp
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
92
CAO XUÂN SƠN
68
X
 
 
Ha cao, mất ngủ
 
 
X
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
93
TRẦN THỊ LÝ
50
 
X
Cao Xá
Mất ngủ, nhức gáy
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
94
TRẦN THỊ HẠNH
76
 
X
 
Đau gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
95
TRẦN ĐẠO THANH
77
X
 
 
Vai gáy, mờ mắt
 
X
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96
NGUYỄN THỊ HOA
68
 
X
 
Đau gối, tê tay
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
97
TRẦN CÔNG THỪA
67
X
 
Đông Lâm
Đau hai gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
98
BÙI THỊ BƯỚM
84
 
X
Cổ Tháp
Đau thắt lưng, gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
99
HỒ ĐĂNG CHỀ
83
X
 
 
Yếu tim
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
100
TRẦN KHUYẾN
76
X
 
 
Suy nhược, yếu tim
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
 
 
x
101
HỒ VĂN THUÔN
75
X
 
Phổ Lại
Nhức đầu
 
 
x
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
102
HỒ CẢNG
78
X
 
Phổ Lại
Đau 2 khớp gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
103
LÊ THỊ MÀU
80
 
x
 
Suy nhược
 
 
X
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
104
MAI HOANH
78
X
 
 
Đau thắt lưng
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
105
HỒ BẠN
82
X
 
 
Đau thắt lưng
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
106
LÊ THỊ HÒA
75
 
X
 
Viêm đại tràng
 
 
X
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
107
HỒ THỊ DUNG
60
 
X
 
Mờ mắt
 
X
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
108
VĂN THỊ KIỀU
86
 
X
 
Phong thấp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
109
NGUYỄN CHỦNG
77
X
 
 
Ngủ kém
 
 
X
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
110
HỒ THỊ THƯƠNG
62
 
X
 
Đau dạ dày
 
 
X
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
111
HOÀNG THỊ ĐẬU
60
 
X
 
Suy nhược
 
 
X
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
112
HỒ THỊ BÉ
84
 
X
 
Đau lưng
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
113
NGUYỄN THỊ BẢY
65
 
X
 
Phong thấp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114
TRẦN THỊ XUYÊN
66
 
X
 
Suy nhược
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
115
HỒ ĐÀI
70
X
 
 
Đau lưng, gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
116
TRẦN QUÝT
82
X
 
Đồng Bào
XOÀNG ĐẦU, ngue kém
 
 
X
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
117
PHẠM QUỴ
75
X
 
Lai trung
Đâu 2 gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
118
TRẦN CỪ
68
X
 
 
Phong thấp
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
119
TRẦN THỊ GÁI
65
 
X
Đồng bào
Đau dạ dày
 
 
X
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
120
NGUYỄN THỊ DẠNG
70
 
X
 
Đau vai
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121
HỒ THỊ MỸ
75
 
X
Sơn tùng
Đau nhức khớp xwowng
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122
ĐOÀN THỊ RÊ
67
 
X
SƠN TÙNG
Xoàng đầu
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
 
 
x
123
LÊ THỊ GÁI
64
 
X
Lai trung
Ho
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
124
ĐOÀN THỊ XÁ
72
 
X
Lai trung
Ho, cảm
 
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
125
NGUYỄN THỊ CHIÊN
74
 
X
Đồng Bào
Phong thấp
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
126
NGUYỄN THỊ SƯƠNG
68
 
X
Lai trung
Mờ mắt
 
X
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127
HOÀNG THỊ HƯỜNG
74
 
X
Cao Xá
Đau nhức xương
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128
TRƯƠNG THỊ ĐẠM
78
 
X
 
Đau lưng, 2 gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
129
TRẦN THỊ DƯNG
70
 
X
ĐÔNG LÂM
Suy nhược
 
 
X
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
130
HỒ TẤN LÉP
78
X
 
Phổ lại
Đau nhức khớp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131
HOOF THỊ CHIU
84
 
X
LAI TRUNG
Đau nhức xwowng
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132
HỒ SÍNH
72
X
 
Phổ lại
Di chứng TBMMN
 
 
X
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
133
HỒ VĂN ĐOAN
80
X
 
Phổ lại
Ngủ kém, chóng mặt
 
 
X
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
134
NGUYỄN THỊ HOA
66
 
X
LAI TRUNG
Đau 2 gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
135
HỒ SÍNH
78
X
 
Phổ lại
Rối loạn tiêu hóa
 
 
X
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
136
LÊ THỊ ĐẤU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
137
NGUYỄN TẤN THANH
79
X
 
Đông lâm
Ngủ kém, tê chân
 
 
X
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
138
VÕ THỦ
80
X
 
 
Đau mắt, đau tay
 
X
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139
PHAN THỊ THÚ
80
 
X
ĐÔNG LÂM
H a cao, mờ mắt
 
 
x
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
140
HOÀNG VĂN THANH
73
X
 
Cao Xá
Đau đau đầu
 
 
X
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
141
HỒ THỊ GIÁP
61
 
X
Lai trung
Đau gối (P)
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
142
NGUYỄN THỊ LUYÊN
59
 
X
Phổ lại
Mờ mắt
 
X
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
143
NGUYỄN BÉ
60
X
 
Phổ lại
Xoàng đầu
 
 
X
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
144
TRẦN THỊ XÊ
78
 
X
Đông lâm
Đau nhức các khớp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145
TRẦN BÉ
79
X
 
Đông lâm
H ap cao, đau lưng
 
 
X
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
146
TRẦN CÂY
71
X
 
Đông lâm
Suy nhược cơ thể
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
147
VĂN THỊ CHẮC
88
 
X
Sơn Tùng
Suy nhược cơ ttheer
 
 
X
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
148
ĐOÀN THỊ PHÚC LOAN
80
 
X
Sơn Tùng
Đau lưng, gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
149
HỒ THỊ SEN
75
 
X
Sơn Tùng
Phong thấp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150
HỒ TẤN DUYÊN
80
X
 
Phoor lại
Đau 2 gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
151
LÊ THỊ LẸ
66
 
X
Đồng Bào
Đau 2 gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
152
HOÀNG THỊ HOÀI
80
 
X
PHỔ LẠI
H a cao, mờ mắt
 
X
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
153
HỒ THỊ ĐẦY
80
 
X
Phổ lại
Đau 2 khớp gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
154
HỒ THỊ TỊNH
70
 
X
Phổ lại
Ha cao
 
 
X
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
155
LÊ THỊ NGUYỆT
82
 
X
PHỔ LẠI
Phong thấp
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
156
HỒ THỊ TÚC
72
 
X
Phổ lại
 
 
 
X
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
157
LÊ ĐOÀI
78
X
 
LAI TRUNG
Xoàng, nhức mỏi
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
158
LÊ LẾU
84
X
 
Phe Ba
Hen suyeenx, suy nhược
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
159
NGUYỄN THỊ ĐÔNG
70
 
X
Phổ lại
Đau lưng
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
160
HOÀNG THỊ ĐOAN
75
 
X
Cao Xá
Đau lưng, gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
161
TRẦN THỊ DUNG
84
 
X
Sơn Tùng
MỆT, suy nhược
 
 
X
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
162
HỒ THỊ NHUNG
60
 
X
Lai trung
NGỦ KÉM, nhức đầu
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
 
x
 
163
NGUYỄN THỊ TUYẾT
63
 
X
Phổ lại
Đau vai, gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
164
HỒ NIỆM
66
X
 
Cao Xá
Ho, xoàng, ăn ngủ kém
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
165
TRẦN THỊ CHÁU
80
 
X
Phổ lại
XOÀNG ĐẦU
 
 
X
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
166
 VĂN THỊ CHUYẾT
79
 
X
Sơn Tùng
Đau 2 gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
167
HỒ THỊ HẢI
67
 
X
Sơn Tùng
Đau 2 chân
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
168
VĂN THỊ GIỎ
69
 
X
Lai trung
Viêm đại tràng
 
 
X
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
169
HỒ KỲ
70
X
 
Lai trung
Đau tk tọa (P)
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
170
NGUYỄN KHÔ
71
X
 
Đông lâm
Mờ mắt, xoàng đầu
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
171
TRẦN THỊ NGỪNG
61
 
X
Đông lâm
Đau dạ dày, nhức đầu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
x
 
172
ĐOÀN QUANG KIỆN
64
X
 
Đông lâm
Nhức gay chân
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
173
VĂN HIẾU
81
X
 
Lai trung
 
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
x
 
174
TRẦN NGẠC
81
X
 
Đông lâm
Suyb nhược cơ thể
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
175
TRẦN THỊ THÁM
62
 
X
Phổ lại
Suy nhược
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
176
TRẦN THIỆT
64
X
 
Sơn Tùng
Đau nhức khớp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177
HỒ THỊ LÍU
71
 
X
Phổ lại
Nhức tay chân
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
178
HỒ ĐOÀN
68
X
 
Sơn Tùng
Đau nhức khớp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
179
PHẠM THỊ DỊU
69
 
X
Lai trung
Nhức vai, tay
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180
HỒ THỊ THẺO
85
 
X
Sơn Tùng
Đau nhức xương
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
181
TRẦN THẤP
66
X
 
Đông lâm
Nhức mỏi
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
182
ĐÀO VÒ
89
X
 
Sơn Tùng
Đau gối, vai
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
183
HỒ THỊ LỜI
85
 
X
Sơn Tùng
Đau lưng tay, vai
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
184
ĐOÀN KHÁCH
84
X
 
Thanh cần
Suy nhược
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
185
HỒ THỊ DUẾ
60
 
X
Phổ lại
Ăn kém., đau lưng gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
186
VÕ VĂN MƯU
74
X
 
Đồng Bào
Đau cột sống, gối
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
187
VÕ THẠC
74
X
 
Đồng Bào
Đau khớp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
188
HỒ THỊ THƯƠNG
72
 
X
Lai trung
Đau khớp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
189
TRẦN THẾ
61
X
 
Thanh cần
Suy nhược
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
190
HỒ NGỌC CỚ
66
X
 
Phổ lại
Suy nhược
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
191
HỒ HỮU LẠT
64
X
 
Phổ lại
Suy nhược
 
 
X
 
 
 
 
 
X
 
 
x
 
192
LÊ THỊ ĐẨU
62
 
X
Cổ tháp
Đau nhức xương
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
193
HỒ THỊ THẺO
71
 
X
Đông lâm
Đau nhức xương
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
194
VĂN THỊ KHẢ
85
 
X
Sơn Tùng
Đau lưng, chân
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
195
VĂN THỊ SÁO
80
 
X
Sơn Tùng
Đau 2 chân
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
196
VĂN THỊ SỬ
80
 
X
Sơn Tùng
Nhức xương
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
197
CAO ĐÌNH TRÍ
69
X
 
Đồng Bào
Động mạch vành
 
 
 
 
 
 
 
X
x
 
 
 
 
198
ĐOÀN THỊ LƯU
75
 
X
Sơn Tùng
Ddau dạ dày
 
 
X
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
199
HỒ THỊ THẺO
68
 
X
Sơn Tùng
Đau nhức xương
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200
TRẦN THỊ PHỐ
69
 
X
Phổ lại
Xoàng, nhức xương
 
 
X
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
201
HỒ NGỌC ĐÁNG
69
 
X
Phổ lại
Phong thấp
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
202
HỒ THỊ TẤN
71
 
X
Lai trung
Đầy bụng
 
 
X
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
203
TRẦN THỊ QUẢ
80
 
X
Phe ba
Đau lưng gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
204
HỒ ẤU
90
X
 
Phổ lại
Đau khớp, suy nhược
 
 
 
 
X
 
 
 
x
 
 
 
 
205
PHẠM THỊ LỘC
74
 
X
Sơn Tùng
Nhức xương
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
206
NGUYỄN THỊ BẢY
69
 
X
Đức Trọng
Nhức 2 chân
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
207
HỒ THỊ HỒNG
67
 
X
Sơn Tùng
Phong thấp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
208
HỒ CÀ
79
X
 
Phổ lại
Mệt, xoàng, ăn ít
 
 
X
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
209
NGUYỄN THỊ ĐẼO
80
 
X
Lai trung
Đau thần kinh tọa
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
210
HỒ HỮU HẠCH
73
X
 
Phổ lại
Ha cao, đau thắt lưng
 
 
X
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
211
HỒ NGỌC HẠ
82
X
 
Phổ lại
Đau nhức các khớp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
212
NGUYỄN THỊ GIANG
73
 
X
Phổ lại
Đau 2 gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
213
NGUYỄN THỊ BỤI
59
 
X
Lai Xá
Phong thấp
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
214
HỒ THỊ HỒ
90
 
X
Lai trung
Xoàng đầu, mệt mỏi
 
 
 
 
 
 
 
 
X 2
 
 
 
 
215
NGÔ THỊ HƯỜNG
77
 
X
Đông lâm
Nhức 2 chân
 
 
x
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
216
TRƯƠNG BẰNG
85
X
 
Nam Dương
Đau lưng, gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
217
HỒ THỊ THẺO
88
 
X
Sơn Tùng
Nhức chân, xoàng
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
218
ĐOÀN THỊ THỤC
74
 
X
Sơn Tùng
Đau vai, gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
219
HOÀNG THỊ ĐOAN
75
 
X
Cao Xá
Đau vai, gối
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
220
TRẦN THỊ XẢO
77
 
X
 
Di chứng liệt
 
 
X
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
221
PHAN THỊ ĐUỔI
82
 
X
Đức Trọng
Đau nhức 2 gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
222
PHAN THỊ THỤC
66
 
X
Lai trung
Đau lưng, gối
 
 
X
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
223
HOÀNG THỊ DUỆ
50
 
X
Cao Xá
Rối loạn tiêu hóa
 
 
 
 
 
 
X
x
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 

Bài viết này có 0 bình luận

Viết một bình luận :