ĐẠI HỘI Y LÂM NAM DƯỢC KHẢO CỨU Ở PHONG XUÂN LÂM

ĐẠI HỘI Y LÂM
NAM DƯỢC KHẢO CỨU Ở PHONG XUÂN LÂM.
Vì quần hùng đi một đoàn quá đông nên để an toàn:
- Đi từng phân đà riêng rẽ (phân đà nào đi theo phân đà nấy).
- Quần hùng sẽ khởi hành đi từ từ ở Huế bằng xe gắn máy lúc 7 g. Đi theo hướng Quảng Trị, Từ An Hoà đi thẳng một mạch ra chừng 15-20 phút thì gặp cầu lớn An Lỗ xong quẹo trái phía bên kia cầu.
- Quần hùng tập trung ở đó (cầu An Lỗ) rồi cùng đi lên Văn Trà đại trưởng lão (chừng 8g) sau đó đến thẳng Phong Xuân Lâm.
- Khi đi, đi hàng một không đi hàng hai hàng ba, không nói chuyện và gây ách tắc giao thông. Cẩn thận trong lúc đi lại.
- Có thể chở nhau, mang theo giấy tờ bằng xe.
Ai muốn tắm nhớ mang theo xiêm y để tẩy trần ở Kiếm Tuyền (gần Tuyệt Tình Cốc).

Các Phân đà chủ nhớ liên lạc với Đặng cao thủ Tấn Lai tiên sinh (6 túi) để biết thêm chi tiết mà thông báo với phân đà của mình.

Chiều 5 giờ về Thiền Tâm Đại Trai Gia thọ trai tối ở đó, xong chia tay.

Trong chuyến đi này sẽ có các vị đại trưởng lão:
Như Đức bà bà,
Thiên Phước thái thái,
Văn Hưng lão bá,
Võ Hiệp tiên sinh,
tham dự với quần hùng để phân nam dược bí pháp cao thấp.

Mong hắc bạch nhị phái từ 2 túi đến 6 túi tề tựu tham dự đông đủ.

Bang chủ Đại Cái Bang
Nhân Ái tiêu cục
Cứu Nguy Đại Lão Quái nay thông báo!

Quần hùng bảo trọng!

Bài viết này có 0 bình luận

Viết một bình luận :