Chủ đề : Phân loại chứng hậu

Phân loại Chứng hậu

PHÂN LOẠI CHỨNG HẬU Chứng hậu là tập hợp các chứng trạng biểu hiện ra trong khi công năng sinh lý của cơ thể người ta mất bình thường. C&aac Xem thêm

Trang 1 | 1