Chủ đề : Nội Khoa khái yếu

Tạp Bệnh

     B. Tạp bệnh     Nội khoa của Đông y, trừ Thương hàn với Ôn bệnh ra còn những chứng khác đều ở trong phạm vi Tạp bệnh.   Tạp Xem thêm

Thời bệnh

      A. Thời bệnh (THƯƠNG HÀN VÀ ÔN BỆNH)     Thời bệnh là những bệnh phát sốt do ảnh hưởng của khí hậu Đông y nhận thức Xem thêm

Trang 1 | 1