Chủ đề : Hoạt động với TCF

Sinh hoạt xã hội của Phòng khám chữa bệnh Nhân Ái AnCuu City

Xem thêm

Khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người già tại xã Quảng Vinh (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế)

Khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người già tại xã Quảng Vinh (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) (Ngày 04 tháng 3 năm 2014) Xem thêm

Tổng kết việc khám chữa bệnh, phát thuốc từ thiện tại xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông do nhóm Hoa Nhân Ái (TCF) tổ chức (từ ngày 29 – 12 / 2009 đến 04 – 01 / 2010)

    Kính gửi:         Hội Đông Y Tỉnh Thừa Thiên Huế.                       Xem thêm

Tổng kết việc khám chữa bệnh, phát thuốc từ thiện tại xã Thượng Long, huyện Nam Đông do nhóm Hoa Nhân Ái (TCF) tổ chức từ ngày 27/8-3/9/2008

    Kính gửi:   Hội Đông Y Tỉnh Thừa Thiên Huế.                   Hội Châm Cứu Tỉnh Thừa Thiên Huế. & Xem thêm

Tổng kết việc khám chữa bệnh, phát thuốc từ thiện lần thứ II tại xã Nhâm, huyện A Lưới do nhóm Hoa Nhân Ái (TCF) tổ chức (từ ngày 05 – 11 / 4 / 2010 )

    Kính gửi:         Hội Châm Cứu Tỉnh Thừa Thiên Huế.                     &nb Xem thêm

Tổng kết việc khám chữa bệnh, phát thuốc từ thiện tại xã Bình Thành, huyện Hương Trà do nhóm Hoa Nhân Ái (TCF) tổ chức (từ ngày 03 – 09 / 2009

         Kính gửi:         Hội Đông Y Tỉnh Thừa Thiên Huế.                 & Xem thêm

Tổng kết việc khám chữa bệnh, phát thuốc từ thiện tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền do nhóm Hoa Nhân Ái (TCF) tổ chức (từ ngày 07 – 13 / 3 / 2009 )

     Kính gửi:       Hội Đông Y Tỉnh Thừa Thiên Huế.                        Hộ Xem thêm

Trang 1 | 1