Chủ đề : Bệnh học và điều trị

Hộ lý (chăm sóc)

   Bất kỳ bệnh gì, trong quá trình chữa bệnh và nghỉ dưỡng bệnh, ngoài việc cấp thuốc ra, còn về những phương diện tinh thần, ăn uống, làm vi Xem thêm

Án ma khái yếu (day ấn huyệt)

        DAY ẤN HUYỆT              Xoa bóp là một môn chữa bệnh không dùng vị thuốc gì và kh& Xem thêm

Hầu khoa khái yếu

     Yết hầu là cái cửa để thở và ăn uống, thuộc về bộ phận tổ chức trọng yếu trên sinh lý. Thiên Ưu Tuệ vô ngôn sách Linh khu Xem thêm

Nhãn khoa khái yếu

 Nhãn khoa của Đông y từ đời Tống đã đặt thành một chuyên khoa, về sau trên cơ sở ấy các chuyên gia đều có phát minh và bổ Xem thêm

Thương khoa khái yếu

 Thương khoa khái yếu   Thương khoa là một môn học chữa về trật đã tổn thương. Từ đời nhà Chu đã sớm đặt ra Dương y (thầy thuốc ngoại khoa). Dương Xem thêm

Ngoại khoa khái yếu

Ngoại Khoa khái yếu   Ngoại khoa đời xưa gọi là Dương khoa, đời nhà Chu đã có chế độ dùng thầy thuốc Dương y(1) để chữa các bệnh thũng dương, hộ Xem thêm

Nhi khoa khái yếu

 Nhi khoa khái yếu Nhi khoa cũng gọi là Tiểu phương mạch là một bộ phận tổ chức trong Đông y xưa. Bởi vì trẻ con tạng phủ còn non yếu, khí huyết c Xem thêm

Phụ khoa khái yếu

 Phụ khoa khái yếu   Phụ khoa học là một môn học chuyên nghiên cứu về bệnh tật của phụ nữ. Phạm vi của nó nói chung bao gồm 4 phương diện Kinh Xem thêm

Tạp Bệnh

     B. Tạp bệnh     Nội khoa của Đông y, trừ Thương hàn với Ôn bệnh ra còn những chứng khác đều ở trong phạm vi Tạp bệnh.   Tạp Xem thêm

Thời bệnh

      A. Thời bệnh (THƯƠNG HÀN VÀ ÔN BỆNH)     Thời bệnh là những bệnh phát sốt do ảnh hưởng của khí hậu Đông y nhận thức Xem thêm

Trang 1 | 1