Chủ đề : Lớp học

ĐẠI HỘI Y LÂM NAM DƯỢC KHẢO CỨU Ở PHONG XUÂN LÂM

ĐẠI HỘI Y LÂM NAM DƯỢC KHẢO CỨU Ở PHONG XUÂN LÂM. Vì quần hùng đi một đoàn quá đông nên để an toàn: - Đi từng phân đà r Xem thêm

Thiền Tâm đại trai quán

Xem thêm

Bài thi của Phân đà Bạch đới

Xem thêm

Bài thi của Phân đà Khẩu xú

Xem thêm

Bài thi của Phân đà Dương nuy

Xem thêm

Bài thi của Phân đà Thống kinh

Xem thêm

Bài thi của Phân đà Tiện bí

Xem thêm

THÔNG BÁO CHO LỚP NHÁI ĐI THỰC TẬP CÂY THUỐC

Thông báo : Kế hoach đi dã ngoại + tìm hiểu các cây thuốc nam tại Thanh Tân Ồ Ồ Thời gian: cả ngày 22/3 Kinh phí dự kiến là 100- 1 Xem thêm

Bảng kế hoạch “Tìm hiểu cây thuốc quanh ta” của Lớp Ruồi (chuồng lẻ)

CHUỒNG LẺ, LỚP RUỒI Số lượng tham gia: 40 sinh viên và Thầy lớp Y Học châm cứu Lê Quý Ngưu. Mục đích: tìm hiểu và học cây thuốc qu Xem thêm

Tập viết chữ Hán

Có thể phóng to màng hình để tập viết nét. Tập viết chữ Hán chỉ dùng cho máy tính, không hỗ trợ trên điện thoại di động. Xem thêm

Trang 1 | 1