Chủ đề : TẬP DỊCH

BÀI DỊCH CHO LỚP ONG và RUỒI

坐骨神经痛 【概说】 坐骨神经痛是指坐骨神经通路及其分布区內的疼痛,是临床上常见的病症。有原发性、继发性、反射性三种类型。 原发性坐骨神经痛是坐骨神经本身发生的病变多与感染有关,受冷常为诱发因素。 继发性坐骨神经痛,是因该神经通路的邻近组织病变所引起,如腰椎间盘突出症、脊椎关节炎、椎管內肿瘤以及骶髂关节骨盆等部位病变产生机械性压迫而致。 Xem thêm

Tập viết chữ Hán

Có thể phóng to màng hình để tập viết nét. Tập viết chữ Hán chỉ dùng cho máy tính, không hỗ trợ trên điện thoại di động. Xem thêm

Tập dịch 3 (gồm có giản, phồn, gợi ý âm Hán Việt)

THỂ GIẢN 第三篇 闻、问、切诊和辨证的认识 (一)闻、问、切诊的认识 2.闻诊 闻诊,是从病人语言、呼吸等声音及由病人体内排出的气味以辨别内在的病情。 闻诊包括听声音和嗅气味两方面。 听声音是指诊察病人的声音、语言、呼吸、咳嗽、呕吐、呃逆、嗳气、太息、喷嚏、肠鸣等各种声响。嗅气味是指嗅病人体内所发出的各种气味以及分泌物、排泄 Xem thêm

Nhục quế (tập dịch văn ngôn)

肉桂 NHỤC QUẾ 附官桂桂枝桂心 Phụ: Quan quế, Quế chi, Quế tâm. (Phụ: Quan quế, Quế chi, Quế t&ac Xem thêm

Tập dịch 2 (gồm có giản, phồn, gợi ý âm Hán Việt)

第二篇 诊断学的基本理论和望诊的认识 (一)诊断学的范围与原则 中医诊断学,是从整体出发,运用辨证的理论与方法,以识别病证,推断病情,给防治疾病提供根据的一门学科,是临床各科的基础。 诊断,主要包括望、闻、问、切四诊。对於疾病诊断的过程,是一个认识的过程,对疾病有所认识,才能对疾病进行防治。要正确地认识疾病,首先要注意三大原则。 1.审察内外 Xem thêm

Tập dịch 1 (Dịch Tết)

Chuồng lẽ tập dịch trong dịp Tết nhé! (一)中医学理论体系的形成和发展基础 中医学是研究人体生理、病理、以及疾病的诊断和防治等的一门科学,它有独特的理论体系和丰富的临床经验。中医学的理论体系受到古代的唯物论和辩证法思想 ──阴阳五行学说的深刻影响,以整体观念为主导思想,以脏腑经络的生 Xem thêm

Phèn chua

  矾石  李时珍 释名:亦名涅石、羽涅、羽泽;煅枯者名巴石,轻白者名柳絮矾。 气味:酸、寒、无毒。  主治:1、痰中风。用白矾一两、牙皂角五钱,共研细。每服一钱,温开水送下。 2、胸胃积痰(头痛,不思饮食)。矾石一两,入水二升中煮成一升,加蜜半合。频频取饮,不久即大吐积痰。如不吐,可喝一点开水引吐。 3、风痰病。用生白矾一两、细茶五钱,共研为末 Xem thêm

Trang 1 | 1